Utskott

GEMENSKAP

ENGAGEMANG

ANSVAR

Samarbetspartners:Som medlem i Socionomus kan du engagera dig i olika utskott.


Kontakta oss på kontakt@socionomus.se, skriv till oss på Facebook eller kontakta någon av medlemmarna i styrelsen om du är intresserad av att vara aktiv i någon av utskotten.


Hoppas du hittar något som passar dig!


 

Aktivitets- och festsutskottet


Det här är utskottet du ska gå med i om du gillar att anordna fester och roliga aktiviteter!


Aktivitets- och festutskottet är de som drar i gasquer, nationsrundor, brännbollskvällar, grillning, löpning, filmkvällar eller allmänt häng!


 

Utbildningsutskottet


Utbildningsutskottet engagerar sig i frågor som rör socionomutbildningen. Vi arbetar tillsammans med programmets lärare och studenter för att hjälpa oss få en så bra utbildning som möjligt. Det kan exempelvis handla om att som att granska studiehanledningar, specialgranska enskilda kurser, eller vara med på lärarlagsmöten och få information och föra fram åsikter om förändringar på programmet.


 

Marknadsföringsutskottet


Utskottet skriver månadsvis nyhetsbrev, uppdaterar hemsidan och ser till att Socionomus syns och hörs, inte minst i sociala medier.


 

Event- & bildningsutskottet


Event- & bildningsutskottet anordnar spännande föreläsningar, seminarier, fikatillfällen och filmkvällar; bjuder in föreningar eller personer med koppling till socionomyrket samt tipsar om event som är intressanta för socionomstudenter. Syftet är att komplettera den ordinarie utbildningen med relevanta ämnen, samt att ge inspiration inför framtida yrkesliv.


Exempel på aktiviteter vi anordnat:


"Flickan, mamma och demonerna", bio med efterföljande samtal


"Vad kan en socionomstudent göra?", fika och samtal kring extrajobb och H-VFU


"Sverige och den transatlantiska slavhandeln", föreläsning med Fredrik Thomasson och Malcom Kyeyune om Saint-Barthelémy och afrosvenskars situation idagCeremoni- och gasqueutskottet


Ceremoni- och gasqueutskottet planerar och anordnar avgångsstudenternas examensceremoni samt avslutningsgasquen. Utan oss blir examensdagen betydligt mindre högtidligt. Gillar du att planera och fixa festligheter så är det här utskottet för dig!


 

Reccemottagningen


Reccemottagningen anordnas varje höst för att på ett trevligt sätt ge alla nya studenter på programmet en bra start på studentlivet och på socionomprogrammet. Varje höst är det studenter från socionomprogrammets tredje termin som ansvarar får mottagningen, (i sammarbete med Socionomus styrelse.) Målet är att göra en trevlig och inkludernade mottagning där alla nya studenter ska känna att det finns aktiviteter för dem. Mottagningen följer Uppsala studentkårs policys för hur reccemottagningar ska gå till, detta för att alla aktiviteter på mottagningen ska vara trevliga för alla deltagare.Oavsett om du är med i ett utskott eller inte är vi alltid intresserade av att höra dina idéer och tankar. Du är välkommen att höra av dig till:

E-mail: kontakt@socionomus.se