Hem

Välkommen till Socionomus!

AKTUELLT


  • 23 november 2023 - Pluggstuga
  • 1 december 2023 - Vintergasque 
  • 9 november 2023 - Tackfadder 2023: En tidsresa
  • 28 januari 2024 - SkiWeek 2024


SAMMARBETSPARTNERS

OM OSS


Socionomprogrammet i Uppsala startade 2007, året efter startade socionomstudenternas programförening. Då under namnet Socionomstudenter vid Uppsla universitet, SVUU.


Sedan våren 2017 heter programföreningen Socionomus. Föreningen finns till för att driva frågor som berör oss socionomstudenter och studenter i socialt arbete vid Uppsala universitet. Dels genom att driva oppinion för våra frågor, och för att stödja studenters intressen gentemot universitetet. Men Socionomus anordnar även en hel del sociala aktiviteter. Se mer under fliken utskott!KONTAKTA OSS


Vill du komma i kontakt med oss? Vi nås via mejl, direktmeddelande på Instagram eller via Facebook!