Utskott

UTSKOTTEN

_________________________________

MARKNADSFÖRING


Marknadsföringsutskottet har i uppgift att se till så Socionomus syns och hörs i sociala medier och på andra plattformar. Utskottet ansvarar för att dela information om evenemang, föreläsningar och andra roliga saker som händer inom programmet. Här får man som utskottsmedlem utlopp för sin kreativitet genom att designa info graphics, headers, grafiska koncept och dylikt. Utkottet har öven hand om hemsidan.


Ett utskott fyllt av influencers helt enkelt


marknadsforing@socionomus.se

UTBILDNING


Utbildningsutskottet engagerar sig i frågor som rör socionomutbildningen. Vi arbetar tillsammans med programmets lärare och studenter för att hjälpa oss få en så bra utbildning som möjligt.


Det kan exempelvis handla om att som att granska studiehanledningar, specialgranska enskilda kurser, eller vara med på lärarlagsmöten och få information och föra fram åsikter om förändringar på programmet.utbildning@socionomus.se

FEST OCH AKTIVITET


Utskottet värnar om socionomstudenters sammanhållning och arbetar för att erbjuda studenterna en givande och rolig studietid. Vi anordnar aktiviteter och evenemang för våra medlemmar i syfte att bidra till bekantskaper över och inom klasserna, aktiviteter för att bryta av studierna och för att kunna erbjuda en dos av Uppsalas studentliv. Vi anordnar allt från gasquer och fulsittning till quizkvällar och femkamper. 


Det här är utskottet du ska gå med i om du gillar att planera och anordna fester och roliga aktiviteter!aktivitetfest@socionomus.se


RECCEMOTTAGNINGEN


Reccemottagningen anordnas varje höst för ge alla nya studenter på programmet en bra start på studentlivet och på socionomprogrammet.


Studenter från socionomprogrammets tredje termin ansvarar för mottagningen, (i sammarbete med Socionomus styrelse.) Målet är att göra en rolig och inkludernade mottagning där alla nya studenter ska känna att det finns aktiviteter för dem. Mottagningen följer Uppsala studentkårs policys för hur reccemottagningar ska gå till, detta för att alla aktiviteter på mottagningen ska vara trevliga för alla deltagare.recce@socionomus.se


EVENT OCH BILDNING


Event- & bildningsutskottet arrangerar spännande föreläsningar, seminarier, workshops och filmkvällar. Syftet är att komplettera utbildningen med relevanta ämnen och ge inspiration inför framtida yrkesliv. Bland socionomstudenter har det alltid funnits ett intresse för att lära sig mer än det programmet erbjuder, det är där vi kommer in!


Exempel på aktiviteter vi styrt: en föreläsning om sexologi med Kalle Norwald, ett praktikmangel där studenter efter avslutad praktik berättar om sina erfarenheter och en årlig insamling till musikhjälpen!eventbildning@socionomus.se

CERMONI OCH GASQUE


Ceremoni- och gasqueutskottet planerar och anordnar avgångsstudenternas examensceremoni samt avslutningsgasquen. Utan oss blir examensdagen betydligt mindre högtidligt. Gillar du att planera och fixa festligheter så är det här utskottet för dig!examen@socionomus.se