Styrelsen

STYRELSEN VERKSAMHETSÅR 23/24

_________________________________

LINA AHLSÉN


ORDFÖRANDE

ALICIA MEIRIK


LEDAMOT, ansvar för utbildningsutskottet

FILIPPA INGVARSSON


KASSÖR

KAROLINA WESTERGREN


LEDAMOT, ansvar för event och bildningsutskottet

OLIVIA FRITIOF


VICE ORDFÖRANDE

HANNA BERTILSON

LEDAMOT, ansvar för marknadsföringsutskottet

HADJA MEHANNA


LEDAMOT, ansvar för fest och aktivitetsutskottet

MALVA SPOVIN


SUPPLEANT

INGRID FOLCKNER


LEDAMOT

EMMA NILSSON


SUPPLEANT

WILLIAM HALLENSTAM 


LEDAMOT

NELLIE GRUNDIN


SUPPLEANT

STYRELSEPOSTERNA

_________________________________

ORDFÖRANDE


Styrelsens egna judge Judy! Som ordförande har du det övergripande ansvaret för styrelsen, ansvarar över dagordningar samt mötesprotokoll och sist men inte minst så har du utslagsröst vid styrelsens beslut! Det här är posten för dig som vill ha sista ordet!


LEDAMOT, ansvar för event och bildningsutskottet


Event- & bildningsutskottets länk till styrelsen! För den här posten krävs att du även är med i event- och bildningsutskottet. Denna ledamot informerar styrelsen om vad som sker i utskottet och vice versa. Perfekt post för dig som vill driva igenom spännande event och som tycker om att ha koll!LEDAMOT, ansvar för inskolning


Styrelsens pedagog! Som ansvarig för inskolning har du ett extra ansvar över nya personer i styrelsen. Den här ledamoten ser till att nya styrelsemedlemmar får information om hur styrelsearbete går till och känner sig välkomnade i styrelsen. En post för dig som var kamratstödjare på lågstadiet!


VICE ORDFÖRANDE


Ordförandens högra hand! Som vice ordförande har du huvudsakligt ansvar över mailen och hoppar in som ordförande vid möten där ordinarie ordförande inte kan närvara. Perfekt roll för dig som vill vara spindeln i nätet!LEDAMOT, ansvar för marknadsföringsutskottet


Marknadsföringsutskottets länk till styrelsen! För den här posten krävs att du även är med i marknadsföringsutskottet. Denna ledamot informerar styrelsen om vad som sker i utskottet och vice versa. Perfekt post för dig som vill visa upp Socionomus från sin bästa sida i våra kanaler och som tycker om att ha koll!

LEDAMOT, ansvar för sponsorer och samarbeten


Posten för dig som gillar gratisprylar! Som ledamot med ansvar för sponsorer och samarbeten är du ansvarig för att upprätthålla en god kontakt med våra nuvarande samarbetspartners men också att leta efter nya sponsorer till styrelsen! En post för dig som kan formulera inställsamma mail!

LEDAMOT, ansvar för fest och aktivitet


Fest- & aktivitetsutskottets länk till styrelsen! För den här posten krävs att du även är med i fest- & aktivitetsutskottet. Denna ledamot informerar styrelsen om vad som sker i utskottet och vice versa. Perfekt post för dig som är en riktig festfixare och som tycker om att ha koll!

KASSÖR


Styrelsens JA-sägare! Som kassör har du koll på styrelsens budget, in- och utbetalningar samt budgeterar för nästkommande år. Styrelsens kassör är tillsammans med ordförande firmatecknare och skriver på avtal som tecknas. En post för dig som tycker om struktur och att möjliggöra alla spexiga idéer som dyker upp!LEDAMOT, ansvar för utbildningsutskottet


Utbildningsutskottets länk till styrelsen! För den här posten krävs att du även är med i utbildningsutskottet. Denna ledamot informerar styrelsen om vad som sker i utskottet och vice versa. Perfekt post för dig som vill påverka vår utbildning och tycker om att ha koll!SUPPLEANT


Posten för dig som vill lära dig styrelsearbete! Som suppleant har du inget specifikt ansvar och inte heller rösträtt (förutom då en röstberättigad post inte närvarar). Du deltar precis som övriga styrelsemedlemmar på möten och i diskussioner. En optimal post för dig som är nyfiken på styrelsearbete!